Контакти с нас

Адрес: гр.Костинброд, ул."Димчо Дебелянов" №10,
Дневен център за работа с деца на улицата.

E-mail: dcrdu_kbrod@abv.bg

НАШИЯТ ЕКИП:

Светослава Иванова

Директор

Тел.: 0884 892 823

Камелия Стефанова

Педагог

Тел.: 0888 309 288

Росен Делчев

Психолог

Тел.: 0882 269 334

Дафинка Иванова

Социален работник

Тел.: 0882 246 055

Емилия Малинова

Социален работник

Тел.: 0082 273 903

Цветелина Радкова

Социален работник

Тел.: 0884 892 731

Зоя Захариева

Сътрудник Социални дейности - възпитател

Тел.: 0878 413 945

Николета Григорова

Сътрудник социални дейности – възпитател

Тел.: 0884 892 861

Георги Георгиев

Шофьор

Тел.: 0890 215 205