Коледно тържество в ДЦРДУ – гр. Костинброд


На  16.12.2015 година в сградата на ДЦРДУ Костинброд се проведе коледно тържество от възпитаниците на центъра. На него присъстваха г-н Трайко Младенов кмет на Община Костинброд, г-н Любен Кънчев – зам. кмет на община Костинброд, г-н Атанас Тенев – Председател на ОбС Костинброд, г-н Боби Бачев – Секретар на Община Костинброд и др.официални гости. .........

Повече информация

ДЦРДУ – гр. Костинброд отбелязва своята седма годишнина


През месец август на 2015-та година Дневния център навършва своята пораснала и осъзната 7 годишна възраст. Седем години свързани със израстване, осмисляне и анализиране на това, че щом сме по-големи, следва да бъдем и по-мъдри.  Е, надали  винаги  е така, нали сме все още 7 годишни деца.  Но пък винаги сме вярвали и разчитали от началото до сега, че най-важното е да носим хубави емоции и да ги предаваме на нашите деца, да ги приучваме към важни и ценни добродетели, с които те да продължат нашите , а впоследствие и техните дела. Центърът нямаше да бъде това, ако липсваше положителната атмосфера, изпълнена с настроение, ведрост и топлота, а резултатите са налице когато ги има детските усмивки, уверените погледи втренчени в смисъла на веруюто „няма невъзможни и непостижими неща”, стига да вярваме и разчитаме на себе си и на подкрепата и напътствията на хората до нас. А те в случая са много важни. Без тези хора, работещи в Центъра не биха се случвали и част от нещата, които към момента предлага социалната услуга „Дневен център за работа с деца на улицата” на своите настоящи ползватели и ще продължи своята мисия и за в бъдеще. .........

Повече информация

Дневен център за работа с деца на улицата


„Дневен център за работа с деца на улицата” съществува от 2008г. на територията на община Костинброд.

Центърът е с делегиран държавен бюджет. Щатните бройки в центъра са 8: директор – Светослава Иванова, педагог – Камелия Стефанова, Росен Делчев – психолог, Дафинка Иванова – социален работник за работа с деца, Емилия Малинова – социален работник за работа с деца и Цветелина Радкова – домакин – хигиенист.   .........

Повече информация