Контакти


 Адрес: гр.Костинброд, ул."Димчо Дебелянов" (зад сградата на читалището), Дневен център за работа с деца на улицата.

Телефони за връзка:

 • Светослава Иванова – директор – 0884 892 823
 • Камелия Стефанова – педагог – 0888 309 288
 • Росен Делчев – психолог – 0882 269 334
 • Радостина Гълъбова  – психолог – 0884893158
 • Дафинка Иванова – социален работник – 0882 246 055
 • Емилия Малинова – социален работник – 0082 273 903
 • Бисерка Иванова – социален работник – 0878 491 995
 • Цветелина Радкова – сътрудник социални дейности – възпитател – 0884 892 731
 • Николета Григорова – сътрудник социални дейности – възпитател – 0884 892 861
 • Зоя Захариева – домакин – хигиенист – 0878 413 945
 • Георги Георгиев – шофьор – 0890 215 205

E-mail: dcrdu_kbrod@abv.bg